V souladu s dříve avizovaným plánem budou v následujícím týdnu zahájeny uzavírky významné pražské komunikace - ulice Průmyslová. Ve dnech 11.-14.9. bude ulice v úseku pod železničním mostem úplně uzavřena. Uzávěra bude zahájena v noci ze středy na čtvrtek v 4.30 a ukončena během nedělního odpoledne. Důvodem je snesení, resp. zvednutí a přemístění nosníků železničního mostu do definitivní osy a jejich následná sanace, vč. rekonstrukce úložných prahů, ložisek, dilatací a dalších prvků. Nejprve budou pomocí velkých jeřábů přemístěny nosníky z kolejí č.6 a 8 na nosníky kolejí č.2 a 4 (pro každou kolej je vždy jedna dvojice). V místech chodníků budou usazeny provizorní podpěrné konstrukce a na ně položeny nosníky kolejí č.6 a 8 zpět, tentokrát již v definitivní osové poloze. Poté se postup zopakuje se zbývajícími nosníky kolejí č.2 a 4.

Na nepřetržitou výluku navážou částečné uzavírky vždy pomalých nebo rychlých pruhů v obou směrech tak, aby mohly být dokončeny sanační práce na nosnících a upraveny obě opěry. Zpětné uložení nosníků a konec letošních uzavírek ulice Průmyslová je plánován na druhou polovinu října. Po dobu částečných uzavírek bude pohyb chodců umožněn, při manipulaci s nosníky bude z bezpečnostních důvodů ulice uzavřena i pro pěší. 

Objízdná trasa při úplné uzavírce vede z křižovatky Průmyslová-Černokostelecká ulicí Kutnohorskou a Hornoměcholupskou. Zvláštní opatření je zavedeno pro autobusovou dopravu, provizorně budou přemístěny zastávky Sklářská v obou směrech. Přesný popis vedení linek naleznete na stránkách Dopravního podniku zde: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/docasna-zmena-trasy-a-zastavek-pro-linky-cislo-101-125-181-a-183/

 

Copyright © 2014 - 2015. All Rights Reserved.